1000ρικό vs 10ευρω

1000ρικό vs 10ευρω . Η πρώτη φορά που νόμισμα με την ονομασία «δραχμή» προτάθηκε για το νέο...
Previous page